Reklam Verin
Hoş Geldiniz!

Bugün : 5 Ekim 2022 Çarşamba

KIYAMET Sahnesi
MELEKLERDE ÖLÜR
GERÇEK HÜSRAN NEDİR.
HİLAL nerede gören varmı ?
ŞEFAAT
İbadet nedir ? video
Sünnet'in önemi video
İman 2 video
Miraç kandili video
Rağaip kandili video
İman 1 video

ELEŞTİRİLER'E CEVAPLAR
Anasayfa
ALTIN YÜZÜK takmak erkekler'e haram mı?
ASR SURESİ
ALLAH VARDIR
ABDEST'SİZ KURAN
ADAM ÖLDÜRMEK
ALLAH’IN VELILERI
ANNE BABA HAKKI
BİRLİK OLMAK
BELALARA KARŞI SAVUNMA DUASI
CAHIL HOCALAR
CEMAATLAR VE TARIKATLAR
CEHENNEM
CUMA NAMAZI
CIHAD ..(SAVAS)
CEHALET
CENNET
CIMRILIK VE ISRAF
CEHENNEM'LIK KULLAR
DÖRT MEZHEP DIŞINDAKİ MEZHEPLER BAATIL MI?
DIN'DE ZORLAMA VAR MI?
DÜNYA nimetleri
DUA VE TEVEKKÜL
Dua ve Tevekkül'de hatalı davranışlar
Ey inananlar
ECEL VE ÖLÜM
EN BÜYÜK GÜNAH : ŞİRK
FATİHA SURESİ
Felak suresinin hikmeti
GUSÜL
HADİSLER'E BAKIŞ AÇIMIZ
HİLAL'İ GÖRMEK
H.Z. MUHAMMED
IHLAS ve NIYET
İMTİHAN
İBA’DET
IÇKI VE KUMAR
İYİ NİYETLE HARAM İŞLENEBİLİR Mİ?
IMAN VE GAIP
KAZA NAMAZI
KAZA VE KADER
KABIR AZABI VAR MI?
KURAN’I NE İÇİN OKUMALIYIZ
KURAN’A KARŞI GÖREVLERİMİZ
KURAN OKUMAK
KURAN AHLAKI
KURBAN
KULLUK NASIL OLUR?
KIYAMET VAKTI
MAHŞERDE SORGULAMA
MAGAZIN HOCALARI
Mürted olmayı gerektiren haller
MÜTEVATÜR HADİS VAR MI?
MUNAFIK’IN VASIFLARI
MÜNAFIKLAR
MÜRTED (Dinden çıkmak)
Müslümana Kafir demek
MEZHEPLER ÜZERINDEN SIYASET
Müslüman'a Kafir demek
Misyonumuz nedir?
MÜSLÜMAN KIMDIR
MIZAN MAHSER
MÜZİK DİNLEMEK HARAM MI?
NAMAZ VE VAKITLERI
NASIL BİR ALLAH’A İNANIYORSUNUZ
NAMAZ’SIZ MÜSLÜMAN
NAMAZLARI BİRLEŞTİRMEK
ORUÇLA İLGİLİ GÜNCEL MESELELER
ORUÇ
ÖLÜLERE KURAN OKUMAK
RESULLER'İN GÖREVİ nedir?
RIZIK
SABIR ve MÜCADELE
SADAKA VERMEK
SADAKA'nın kısımları ve mahiyeti
SELEFİLİK
SÜNNET-HADİS AYNI MI?
sizin İLAH’ınız hangisi
ŞİRK
ŞEFAAT
ŞEYTAN
Sosyal adaleti sağlamak
ŞEHİD olmanın Şartları
TAKVA
TÜRKÇE NAMAZ
TEKFİR ETMEK
TEVBE ve MAGFIRET
YARATILIS GAYEMIZ
ZEKAT’IN MIKTARI
ZEKAT
ZIKIR -TESBIH
ZINA VE FUHUS
Chat Edelim

ADALET İSTİYORMUYUZ ?
ALLAH DOSTLARI
ALLAH’TAN GELEN CENNET VİZESİ
BERAAT GECESİ
BÖLÜCÜLÜK
DUA VE TEVEKKÜL
DİNDE MAHALLE BASKISI VARMI?
EN BÜYÜK GÜNAH
HÜSRAN
HİCRET
HASED-KİN
HANGİ HOCAYA İNANALIM?
KENDİNİ BİLMEK
KURBAN
KURAN'LA TANIŞMAK
KULLUK İTİRAFI
KARDEŞLİK
KURAN’A KARŞI GÖREVLERİMİZ
MİRAÇ 'ın dünya merhalesi(ısra)
MUHARREM AYI VE ÖNEMİ
MİRAÇ’IN SEMA MERHALESİ
ÖLÜMSÜZLÜK MÜMKÜN MÜ ?
ORUÇ'UN MAHİYETİ
OY VERMEK
RAMAZAN AYININ FAZİLETİ
SEÇİMLERDE OY KULLANMAK
TÜRBAN
TERÖR
TEVBE VE MAĞFİRET
ÜÇ AYLAR
YARATILIŞ GAYEMİZ
ZEKAT ZAMANI

OY KULLANMAK
İŞİD GERÇEĞİ
ARAŞTIRMA
CİN ÇARPMASI
ÜMMÜ GÜLSÜM
ADAYLARA NASİHAT
Hak için verilen herşey halk içindir.
BELALARA KARŞI SAVUNMA DUASI
MÜSLÜMAN’MIYIZ ?
ANA BABA HAKKI
ASGERİ ÜCRET
RABBİM ALLAH'dır.
Sizin İLAHınız hangisi
DEHŞET GÜNÜ
Günah sildirme ayları
REGAİB kandili
ENBÜYÜK ONUR MADALYASI
BERAAT GECESİ
MİRAÇ 'ın dünya merhalesi
ÖZGEÇMİŞİM
MİSYONUMUZ
Defteri Yaz
Defteri Oku

 

TEKFİR

Muhterem kardeşlerim !
Bu haftaki konumuz tekfir meselesidir.
Kardeşlerim ! Son zamanlarda İslam'cı bazı guruplara katılan kardeşlerimiz, kendi cemaati dışında olan cemaatleri ve onların müntesiplerini münafıklık veya küfürle suçlamaktadırlar.
Yani onları tekfir ederek, dinden çıktıklarını ifade etmektedirler.
Elbette bu kardeşlerimiz kendilerince Ku'ran'dan veya sünnetten delil getireceklerdir.
Ancak dikkat edilmesi gereken mesele,tekfir edilen şahıslar hakikaten dinden çıkmışlarmıdır? Ve bunları tekfir edenler bu yetkiye sahipler mi?
Ayrıca bu mesele, bir Müslüman tekfir edildiğinde onun malının ve canının halal olarak kabul edilme meselesidir.
Kısacası tekfir etme yetksini kendinde gören kimseler,
diğer Müslümanların canlarını ve mallarını gasp etme hakkını Allah adına kendilerinde görmektedirler.
Halbuki bu kardeşlerimizin tekfir etme makamında olup olmadığı ve bu yetkiyi nereden aldıkları belli değildir.
İşte bu mantıkla hareket eden bazı guruplar,camide namaz kılanların arasına bombalarla dalarak,masum insanları katletmektedirler.
Bu işi yaparkende Kuran'a dayandıklarını iddia etmekteler.

Halbuki Kur'ân-ı Kerîm'e göre, namaz kılıp oruç tutan birisini kafir diye öldürmek asla mümkün değildir.
Bunun aksine İslâm âdâbına uygun selâm veren bir kimseyi bile Müslüman kabul etmemiz gerekmektedir.

Buna işaret eden bir ayette "Ey iman edenler, Allah yolunda harbe çıktığınız zaman (öldüreceğiniz kişinin fikrinin) tam açıklanmasını bekleyin. Size selâm verene, dünya hayatının geçici menfaatlerini arayarak: "Sen mü'min değilsin" demeyin (Nisa, 94).
Bu ayetten anlaşılan : Herhangi bir Müslüman tenkid edilirken:
"Onun kıldığı namaza bakma, riyâdan ibâret", "O, elâlemi aldatmak için Müslüman gözüküyor" gibi sözlerin dînen ne büyük bir cehalet olduğu anlaşılmaktadır.
Yukarıda zikredilen âyetin harp gibi en kritik bir anda dahi "İslâmca selâm" verene Müslüman muâmelesi yapılmasını emretmesi manidardır.
Bu ayetin aksine, Müslüman olduğunu her hali ile ilân eden birisine nasıl kafir diyebiliriz?
Hatta İslâm'a hizmet etmeyi kendine şiar edinen kimseleri, mensub olduğu partisi veya cemaati ayrıdır diye onları, dinsizlikle ithâm etmek hangi İslâmî ölçülere sığar ?
Bu konuya ışık tutması açısından farklı rivayetlere göre, sefere giden bir gurup sahabi- Batn-ı İdam denilen meskûn mahalle varınca, bütün halk önlerinden kaçıyor, sâdece bir zengin (veya çoban) mallarının başında kalarak Müslümanlara yaklaşıp "İslâmca" selâm veriyor.
Fakat İbnu Gassam onu öldürerek mallarına el koyuyor. Bir müddet sonra Gassam'da Sefer dönüşü vefat ediyor.
Ve Gassam'ı gömüyorlar.Ancak toprağın onun cesedini kabul etmediği, üç sefer gömüldüğü hâlde her defasında dışarı atıldığı belirtiliyor.
Durum Hz. Peygamber (as)'e haber verilince: "Arz, aslında bundan daha şerlilerini de kabul eder. Fakat Allah size, "lâilâhe illâllâh" cümlesine hürmetin ehemmiyetini göstermek istedi" der.
Bu ve buna benzer rivayetlerden anlaşılan; La ilehe illallah diyen bir kimseyi tekfir etmek o kadar basit değildir.
Mesela Resulu ekrem (as)Başka bir rivayette ise"Ben insanlar Allah'tan başka ilâhın olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna şehâdet edinceye, namaz kılıncaya, zekât verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum.
Bunları yaptılar mı, kanlarını, mallarını bana karşı korumuş (emniyet altına almış) olurlar.
İslâm'ın hakkı hâriç. Artık (samimi olup olmadıklarına dair) durumları Allah'a kalmıştır"diye buyrulmaktadır. Buhârî, İmân 17; Müslim, İman 36,
Başka bir rivayette ise"Kim Lailâhe illallah der ve Allah'tan başka mâbudları reddederse, Allah onun malını ve kanını haram kılar.
(Samimî olup olmadığı) meselesi Allah'a aittir"demek suretiyle bizlere yol göstermektedir.( Müslim, İman, 37, (23).
Son olarak bir rivayette:Hz Halit bin Velit Resulu ekrem efendimize hitaben"Ya Resululullah, diliyle söylediğini kalbiyle yalanlayan nede çok namaz kılan var"deyince,Resulu ekrem efendimiz (as)"Ben insanların kalplerini araştırmak ve karınlarını yarmakla görevlendirilmedim"diyerek,
bizlere bu konuda en güzel cevabı vermektedir.
Sonuç olarak yukarıda ki ayet ve hadislerden anlatmaya çalıştığım şunlardır:
1-Hayatını İslam'a adamış olduğu herkes tarafından malum olan şahısların,bazı fiilleri veya İslam'i konulara farklı yaklaşması sonucu onları tekfir etmek,
ancak onların kati naslarla sabit olan bir hükmü inkar etmesi ile mümkün olabilir.
2-Tekfir etme yetkisi üç beş kitap okumuş bireylerin değil alimlerim oluşturacağı icma ve onların vereceği hükümle olmalıdır.

3-İslam'a ve Müslümanlara karşı savaş açan, her ortamda küfrünü açıktan açığa ortaya koyan,Kur'an'ın bir kısmını red edip bir kısmını mantıklı bulan kimselerin tekfir edilme gibi korkuları zaten yoktur.
Çünkü onlar zaten kafirdirler.
Sonuç olarak derim ki; Müslüman bir kimse, Müslüman olduğu herkesce malum olan bir kardeşini, mezhebinden veya cematinin bazı görüşlerinden dolayı tekfir edemez.
Eğer tekfir ettiği kardeşi kafir değilse o sıfat kendisine döner.
Ve kendisi de aynı konuma düşmüş olur.Herkesin dönüşü Allah'adır.O,hesap görücü olarak yeter.
vesselam (www.abdulmetinhoca)
Tarih : 4 Mart 2012 Pazar
Hit : 2109

Powered Es Bilişim & Yazılım © Abdul Metin Hoca